Meringue angels

Gifts Sweet

Alergeny (šedě nepřítomné)

Eggs Peanuts Celery Citrus Chickpea Mustard Other nuts Cow milk Gluten Lupine Almonds Carrot Sesame Soya Walnuts

Připravíme pusinkovou hmotu, jak je popsáno v rp. 287 v kuchařce, a nastříkáme zdobicím sáčkem tvar andělíčků. Usušíme podle receptu.