Sběr květin a planých rostlin ke konzumaci

V řadě receptů využívám jedlé květy, bylinky, keře i stromy planě rostoucí v přírodě.

Používání těchto rostlin ale vyžaduje jejich bezpečnou znalost, protože mohou být zaměněny s rostlinami nejedlými či dokonce jedovatými. Snažím se přímo u příslušných receptů uvést informace o jedlé rostlině a zároveň i o možnostech záměny s rostlinami jedovatými. Tento web ale není primárně webem botanickým a tak informace v tomto směru nejsou a nemohou být plně vyčerpávající. Proto prosím dbejte velké opatrnosti při sběru těchto rostlin a pokud si nejste jisti jejich určením, raději je nepoužívejte, riziko otravy je v některých případech vysoké či dokonce smrtelné.

Způsob sběru

Z jedlých rostlin využíváme různé části - listy, květy, celou nať, kořeny... Pro konzumaci volíme exempláře rostlin rostoucích v čistém prostředí (nikoli však na chráněném území), ideálem je vlastní zahrada. Křehké květy, poupata a lístky do salátů sbíráme ideálně ráno, za ranní rosy. Výjimku tvoří květy rozkvétající až za plného slunce, např. denivky. Naopak nať bylinek určených k sušení sbíráme během dne, kdy z nich rosa oschne. Totéž platí pro sběr plodů.

Na omytí rostlin používáme studenou vodu, na následné osušení je ideální salátková odstředivka.

Květy a lístky rychle podléhají zkáze, nejsou vhodné pro uskladnění. Pokud je musíme krátce uskladnit, lehce je zvlhčíme (ideálně rozprašovačem), vložíme do neuzavřeného igelitového sáčku nebo krabičky, v níž necháme malou škvíru pro přístup vzduchu, a dáme do chladničky. Spotřebujeme co nejdříve.